logo miasta - trzy kolorowe spichrze

25 tys. zł na ratowanie bydgoskich nekropolii
Zakończyło się podliczanie pieniędzy zebranych w tegorocznej kweście Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na ratowanie cmentarnych zabytków zebrano ponad 25 tys. zł.


Kwestę jak co roku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na rzecz bydgoskich nekropolii kwestowali znani bydgoszczanie, politycy, ludzie kultury, dziennikarze i społecznicy. Zebrano ponad 25 tys. zł.

Tegoroczna kwesta rozpoczęła się 25 października od zbiórki pieniędzy przez uczniów zrzeszonych w kołach szkolnych TMMB. Jak co roku, datki zbierano także w przerwach koncertu „Pamiętajmy” w Filharmonii Pomorskiej. Kulminacja zbiórki nastąpiła 1 i 2 listopada, kiedy na cmentarzach z puszkami pojawili się znani bydgoszczanie, w tym prezydent Rafał Bruski. 

Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na dalszą rewitalizację bramy cmentarza Nowofarnego, renowację grobowców Marty Schulcówny, rodziny Sitarków, nagrobka Kohna na cmentarzu Starofarnym czy naprawę bramy na cmentarzu przy Kossaka.