logo miasta - trzy kolorowe spichrze

BarCamp startuje w Bydgoszczy
Bydgoska młodzież debatowała o sposobach oszczędzania energii. W Centrum Demonstracyjnym OZE odbyły się warsztaty w ramach projektu międzynarodowego ENERGY@SCHOOL.


5 lutego br. rozpoczął się cykl spotkań młodzieżowych pn. BarCamp ENERGY@SCHOOL. Pierwsze warsztaty odbyły się w naszym mieście. Kolejne odbędą się we wszystkich państwach partnerów zaangażowanych w projekt.  Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie dyskutowali na temat optymalizacji energii w szkołach. Spotkanie miało charakter nieformalny. Uczniowie w grupach próbowali wymieniać się wiedzą i doświadczeniami jak oszczędzać energię oraz chronić klimat.

Międzynarodowa forma prowadzenia warsztatów przypadła do gustu bydgoskiej młodzieży. Aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach prowadzącej-ekspertki, która przyjechała do Bydgoszczy ze Stanów Zjednoczonych.  Taka forma współpracy miała posłużyć wymianie doświadczeń i wiedzy oraz pobudzić kreatywność. Ekspertka podczas ćwiczeń starała się uświadomić uczestników jaką rolę odgrywa energia w ich codziennym życiu oraz co może przyczynić się do jej oszczędzania w domu i szkole.

Warto wiedzieć:
Bydgoszcz jest jednym z 12 partnerów Międzynarodowego Projektu Interreg Central Europe 2014-2020: ENERGY@SCHOOL.
Projekt realizowany przez Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy skupiony jest wokół idei:
- opracowania i wdrażania rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.
- zwiększenia potencjału sektora publicznego we wdrażaniu Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE).
- zmiany kulturowej w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej,
- wzmocnienia kompetencji i umiejętności w zakresie oszczędności energii

Więcej informacji o projekcie:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
https://www.facebook.com/EnergyatSchool/?ref=br_rs