logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie szkoły ponadpodstawowe gotowe na przyjęcie podwójnej liczby uczniów
Około 7 tys. uczniów ubiegać się będzie o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół na rok szkolny 2019/2020. Miasto jest gotowe na ich przyjęcie – niemal wszystkie szkoły otworzą podwójne klasy pierwsze.


Rekrutacja młodzieży do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowa. O przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia po raz ostatni ubiegać się będą absolwenci 3-letniego gimnazjum i - po raz pierwszy - absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. 

Prowadzone będą dla nich osobne procesy naborowe. Z analizy danych demograficznych wynika, że w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto weźmie udział ponad dwukrotnie większa liczba osób niż rok wcześniej. 

Obecnie w oddziałach klasy trzeciej miejskich gimnazjów uczy się 2594 uczniów (o 113 więcej niż rok wcześniej), a w oddziałach klasy ósmej szkół podstawowych 2765 uczniów. Tradycyjnie, do naszych szkół zgłasza się duża grupa młodzieży spoza Bydgoszczy. W bieżącym roku szkolnym stanowi ona ponad 43% wszystkich uczniów przyjętych do klasy pierwszej. Uwzględniając powyższe okoliczności, w kolejnym roku szkolnym należy przygotować się do przyjęcia ok. 7000 uczniów.

Dlatego w roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzyć co najmniej podwójną liczbę klas I w liceach, technikach i szkołach branżowych. Wszystkie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz większość techników mają odpowiednie warunki lokalowe i otworzą podwójną liczbę klas I - co najmniej tyle oddziałów klas I co w obecnym roku - zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów szkół podstawowych (przykładowo: liceum mające obecnie 6 klas pierwszych, utworzy za rok 12 klas:  6 dla uczniów klas III gimnazjów i 6 klas dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.) W niektórych szkołach liczba ta może być jeszcze zwiększona ze względu na rocznik z sześciolatkami.

Zmniejszoną o jeden oddział ofertę mogą mieć 4 technika: w Zespole Szkół Budowlanych, Chemicznych, Gastronomicznych i Samochodowych. Zwiększymy natomiast, o ile będzie takie zapotrzebowanie, liczbę klas I w szkołach branżowych: w Zespole Szkół Budowlanych, Drzewnych, Mechanicznych nr 2 i Spożywczych.

Aby zapewnić odpowiednie warunki do kształcenia w technikach, przeznaczymy też dodatkowe środki na wyposażenie pracowni zawodowych. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 otrzyma drugi budynek po dawnym gimnazjum przy ul. Kruszwickiej. 

Sieć szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy jest tak przygotowana, że pozwoli znaleźć miejsce każdemu chętnemu uczniowi, nie ograniczając możliwości nauki nawet w najbardziej obleganych szkołach. Jednocześnie oferta szkół jest elastyczna i ma pewne „pokłady zapasowe”, co pozwala w trakcie rekrutacji elektronicznej dostosować ją do potrzeb kandydatów.

Warto wiedzieć: 

W stosunku do roku ubiegłego w ofercie edukacyjnej pojawiło się kilka nowości: 

  • magazynier-logistyk w Branżowej Szkole I stopnia nr 13 Spożywczej (Zespół Szkół Spożywczych),
  • technik programista  w Technikum nr 7 Elektronicznym (Zespół Szkół Elektronicznych) i Technikum nr 10 Mechanicznym (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1),
  • technik rachunkowości  w Technikum nr 6 Ekonomicznym (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych),
  • technik transportu drogowego  w Technikum nr 12 Samochodowym (ZS Zespół Szkół Samochodowych) - – tylko dla absolwentów SP.

Tym samym w technikach będzie się można uczyć na jednym z 45 kierunków kształcenia,  a w branżowych szkołach I stopnia jednego z 29 zawodów robotniczych i wielu rzemieślniczych.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna będzie na witrynach szkół (po 1 marca 2019 r.) i po 10 maja 2019 r. na stronie naborowej: www.bydgoszcz.edu.com.pl