logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Plac J. Weyssenhoffa jeszcze piękniejszy
Trwa remont kolejnej secesyjnej kamienicy na pl. J. Weyssenhoffa. Dzięki pracom konserwatorskim ta część miasta w ostatnich latach zdecydowanie zyskała na estetyce. Wiele remontów dofinansowało miasto


Obecnie prace są prowadzone w  kamienicy z nr 1 rozpoczynającej zabudowę placu od strony al. A. Mickiewicza. Powstała ona w latach 1905-1906. Secesyjny budynek zaprojektował Rudolf Kern, ceniony architekt związany z Bydgoszczą. Zaprojektował on szereg wspaniałych budynków w reprezentacyjnych miejscach m.in. na Gdańskiej (np. obecna siedziba Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu), Mickiewicza i 20 Stycznia. Budynek liczy 5 kondygnacji. Pełni funkcję mieszkalną. Charakterystyczne są dla niej ryzality i loggie. Posiada liczne zdobienia. Koszt prac przy renowacji elewacji frontowej wraz z izolacją inwestor oszacował na ponad 300 tysięcy złotych. Zadanie uzyskało duże wsparcie z miejskiej puli na zabytki – blisko 140 tysięcy zł.

Dzięki remontowi prawie cała północna pierzeja placu będzie jego ozdobą. Wcześniej remontowane były budynki z numerami 5,7 i 9. W przypadku dwóch kamienic prace prowadzono również z miejskim dofinansowaniem. Warto dodać, że w ostatnich latach również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wyremontował swoje obiekty przy pl. Weyssenhoffa,  w tym  budynek główny dawnego Instytutu Rolniczego, który zamyka perspektywę ul. Mickiewicza i obiekt  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Warto wiedzieć

Plac Weyssenhoffa założono w 1903 roku  w ramach zabudowy urbanistycznej. W latach 1903-1908 przy al. Ossolińskich powstał kompleks zabudowań Instytutu Rolniczego im. cesarza Wilhelma. Przed budynkiem głównym zakładu utworzono trójkątny plac z promieniście rozchodzącymi się dwujezdniowymi alejami. Jest to jedyne w mieście skrzyżowanie z wsypą centralną, gdzie pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. W 2014 roku ZDMiKP wyremontował też nawierzchnie jezdni.