logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Duża inwestycja UKW na Wyżynach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozbuduje swoje obiekty na Wyżynach. Powstanie tam nowocześnie wyposażone Centrum Pomocy Psychologicznej. Uczelnia tworzy nowa jednostkę badawczo-rozwojową dzięki wysokiemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej.


Inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o Centrum Pomocy Psychologicznej. Przy ul. L. Staffa powstanie wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt, w którym oprócz funkcji dydaktycznej i naukowej będą świadczone usługi w zakresie zdrowia. Budynek został zaprojektowany jako przychodnia spełniająca wymagania przepisów w zakresie usług leczniczych. Projektowana rozbudowa składa się z trzykondygnacyjnego nowego skrzydła oraz łącznika. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz powstaną sale, gabinety i laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 1700 metrów kwadratowych. W zakres zadania wchodzi również m.in. zagospodarowanie przyległego terenu, przebudowa parkingu, kanalizacji deszczowej i  oświetlenia. Nowy obiekt będzie połączony łącznikiem z istniejącymi zabudowaniami.

Będzie to prawdopodobnie pierwsza w kraju uniwersytecka jednostka badawczo-rozwojowa, ukierunkowana na pomoc psychologiczną i łącząca trzy funkcje: badawczą, aplikacyjną i dydaktyczną.

Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Wstępnie zakończenie całego projektu planowane jest na początek 2021 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na około 12 mln zł. Uczelnia zrealizuje zadanie korzystając z wysokiego dofinansowania z Unii Europejskiej. UKW w oparciu o własne środki zamierza też prowadzić w najbliższych latach modernizację istniejących zabudowań na Wyżynach.

Warto wiedzieć

Na Wyżynach działa już Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej. Powstało ono w roku 2001 przy Zakładzie Psychologii Klinicznej. Celem ACCP było tworzenie warunków dla kształcenia studentów i doskonalenia kadry poprzez pracę z pacjentami, a także prowadzenie badań naukowych.

Fot. Materiały inwestora