logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Jaki ma być Bydgoski Budżet Obywatelski? Zapraszamy na spotkanie
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy poznać opinie mieszkańców i oczekiwania związane z tym programem. 12 lutego (wtorek) odbędzie się spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.


W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO zaplanowano szereg działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie mieszkańców na temat dotychczasowych zasad. 12 lutego (wtorek) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie będzie idealną okazją do zgłaszania swoich propozycji do nowego programu. Zapraszamy także mieszkańców, którzy mają swoje uwagi i sugestie do obowiązującego programu.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w spotkaniu  
•    mailowo: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl   
•    telefonicznie pod nr 52-58-58-926

Informacje o wydarzeniu można także znaleźć TUTAJ.

ANKIETA
Przypominamy również, że do 20 lutego można wypełnić ankietę konsultacyjną. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące m.in. projektów osiedlowych i ponadosiedlowych, zmiany formularza zgłoszeniowego projektu, czy też roli Rad Osiedla w programie. Można również zgłosić swoje uwagi na temat poszczególnych etapów BBO. Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Elektroniczna wersja ankiety jest dostępna na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się opinią dotyczącą takich aspektów jak: typy zadań, które mogłyby być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, propozycja wydzielenia części programu, która byłaby skierowana bezpośrednio do seniorów, jak również do młodzieży.

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
•    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
•    Na stronie internetowej www.bdgbo.pl

Więcej informacji na temat Bydgoskich Konsultacji znajduje się:
•    Na Facebooku  www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje
•    Na stronie internetowej  www.bydgoskiekonsultacje.pl

Do pobrania:
•    Dotychczasowe zasady
•    Ankieta w formacie WORD
•    Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji