logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejne zmiany wokół placu Piastowskiego
Przygotowujemy się do uporządkowania parkowania na placu Piastowskim. W jego północnej części, gdzie zwyczajowo parkowali kierowcy, zbudujemy zatokę postojową dla kilkunastu pojazdów. Wokół placu remontowanych jest również coraz więcej budynków.


Północna część placu przylegająca do targowiska nie miała wydzielonych miejsc parkingowych. Wkrótce się to zmieni. Trwa przetarg na budowę zatok postojowych oraz chodnika. Łącznie powstanie 17 stanowisk, w tym jedno dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Podniesie to estetykę placu, wokół którego remontowanych jest coraz więcej budynków. Obecnie trwa odnawianie elewacji kamienicy z numerem 1 oraz przygotowania do prac konserwatorskich przy kościelnej wieży. Więcej informacji o  tych remontach oraz innych działaniach związanych z podniesieniem estetyki placu Piastowskiego znajduje się tekście „Dbamy o zabytki. Piękniejące kamienice i neobarokowy kościół”.