logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Na Zdunach przybywa estetycznych elewacji
Trwa remont frontowej elewacji przy ul. Zduny 11. Kamienica z początku XX wieku o bardzo ciekawej formie architektonicznej będzie kolejnym budynkiem zdobiącym Śródmieście. Wcześniej kunsztowne elewacje odzyskało kilka innych budynków przy tej ulicy.


Budynek liczy 3-kondygnacje. Został wzniesiony około 1900 roku. Pełni funkcję mieszkalną. Posiada bardzo bogato zdobioną elewację. Wiele detali zostało zniszczonych w trakcie użytkowania, teraz są odtwarzane. Kamienicę wyróżniają między innymi półkoliste nadokienniki, konsole, gzymsy, pilastry. Zdobienia podkreślają również symetrię frontowej części budynku.
Wcześniej przy tej ulicy wyremontowanych zostało kilka innych kamienic, między innymi z numerami 2, 4, 5, 14 i 15. Kolejne wspólnoty również przygotowują się do remontów.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia  aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowa ulic i mostów. Sukcesywnie na terenie Śródmieścia wymieniamy oświetlenie i remontujemy chodniki. W tym roku prace prowadzimy na sąsiadującej ze Zdunami ulicy Warmińskiego. Stare lampy na przewieszkach zastąpimy stylowymi bydgoskimi pastorałami. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i interwencje podejmuje również plastyk miasta.