logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowy oddział dla chorych na Alzheimera
W Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” został dziś (6 grudnia) otwarty nowy oddział dla osób z chorobą Alzheimera. Dzięki temu więcej osób cierpiących na tę chorobę otrzyma wsparcie i opiekę.


Na nowy oddział zaadoptowano dodatkowe pomieszczenia, które przeszły gruntowny remont i zostały przystosowane dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska”. Dzięki temu, od stycznia 2019 roku będzie można przyjmować tam większą ilość potrzebujących, którzy cierpią na Alheimera. Możliwe jest utworzenie aż 30 osobowej grupy podopiecznych ( o 10 osób więcej niż dotychczas). 

To niezwykle ważne dla rodzin z Bydgoszczy dotkniętych problemem tej choroby. Głównymi celami pracy z chorymi na Alzheimera jest bowiem możliwie jak najdłuższe utrzymywanie dobrego funkcjonowania chorego w rodzinie i środowisku, zwiększenie interakcji społecznych pomiędzy chorymi, zmniejszenie liczby i nasilenia stanów psychopatologicznych, a także dążenie do częściowego przywracania sprawności fizycznej i co ważne - zapewnienie codziennej opieki i bezpieczeństwa. 

W DDP „Kapuściska” chorzy mogą liczyć na pomoc i opiekę wykwalifikowanej kadry. Terapeuci prowadzą zajęcia m. in. z ergoterapii (oddziaływanie poprzez pracę - zajęcia manualne), arteterapia - oddziaływanie poprzez sztukę, muzykoterapię, biblioterapię (czytanie krótkich tekstów literackich), a także kinezyterapię - oddziaływanie poprzez ruch, gimnastykę rehabilitacja ruchowa.

Organizowane są także zajęcia kulturalno-świetlicowe, rekreacyjne, edukacyjne czy indywidualny trening procesów poznawczych.

Kierownictwo placówki zaprasza  wszystkich zainteresowanych do kontaktu bezpośredniego na  ul. Kapuściska 10 lub za pośrednictwem telefonu  52/361-28-28 oraz poczty elektronicznej e-mail: ddpkapusciska@wp.pl.  


Oddział przyjmuje chorych w godz. 8:00-15:00.