logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Oddaj krew – uratujesz życie!
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji oddawania krwi. Akcja odbędzie się 7 grudnia przy ulicy Leśnej 12.


Prężnie działający przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy Klub Honorowych Dawców Krwi, każdego roku organizuje cztery zbiórki. W tym roku dzięki takim akcjom udało się zebrać ok. 40 litrów krwi. Kolejna akcja zaplanowana jest na 7 grudnia – w godz. od 9.00  do 13.00 przy ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy w siedzibie Straży Miejskiej będzie można dołączyć do strażników i oddać swoją krew. 

Akcja organizowana jest przy współpracy pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.