logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Odrestaurowane rzeźby znów zdobią Gdańską
Kończy się remont kolejnej wiekowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 9. Budynek zdobią między innymi odrestaurowane kobiece posągi symbolizujące handel i przemysł. Kamienica jest utrzymana w jasno-szarych kolorach.


Kamienicę wzniesiono w II połowie XIX wieku. Budynek ma zróżnicowaną wysokość - od południa liczy 4 kondygnacje, od północy jedną mniej. Na elewacji dominują klasyczne zdobienia m.in. naczółki, pilastry i gzymsy.

Obiekt zdobią umieszczone w niszach na wysokości pierwszego piętra rzeźby – postacie kobiece symbolicznie obrazujące   handel  i przemysł.  Jest to związane z historią nieruchomości, zagospodarowanej   m.in. przez sklepy, magazyny i zakłady fotograficzne. Od roku 1868 w budynku mieścił się sklep i magazyny rodziny Kreskich. Był tu największy w mieście wybór porcelany i lamp. Obecnie lokale na parterze pełnią funkcje usługowe. W oficynie mieści się również Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 ADM.

Remont elewacji wpisuje się w szereg innych przedsięwzięć inicjowanych również przez miasto, które mają przywrócić świetność ulicy Gdańskiej. Trwa remont konserwatorski i rozbudowa gmachu Muzeum Okręgowego. W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa kamienicy z numerem 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Z kolei na kamienicy z numerem 10 wykonano oryginalny mural z przedstawiający Mariana Rejewskiego. W poprzednich latach m.in. wyremontowano nawierzchnie i chodniki na odcinku od ul. Mickiewicza do Kamiennej, wytyczono kontrapas w stronę placu Wolności, zrewitalizowano przyległy park Kazimierza Wielkiego. Remonty prowadzone były też przy kilkunastu innych kamienicach. Cześć z nich prowadzona była z wykorzystaniem miejskiej dotacji konserwatorskiej. W przypadku najbardziej zaniedbanych budynków nakazy przeprowadzenia prac wydaje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.