logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Oświetlony park na Osowej Górze
Wiosną planowane jest rozpoczęcie prac przy kolejnym etapie prac związanych z budową chodników i oświetlenia w parku na Osowej Górze, pomiędzy ulicami Wielorybią i Kutrową. Ułatwi to między innymi dojście do szkoły, basenu czy placu zabaw. Podobnie jak pierwszy etap, zadanie będzie realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


I etap prac zrealizowano w ubiegłym roku. Kosztem 180 tysięcy złotych utwardzono alejki o powierzchni około 600 metrów kwadratowych w sąsiedztwie ul. Sardynkowej. Wzdłuż nich ustawiono też latarnie. Teraz to zadanie będzie kontynuowane. II etap zakłada utwardzenie kolejnych alejek oraz ich oświetlenie. Chodniki mają powstać w zachodniej części osiedlowego parku pomiędzy ul. Kutrową, Sielawową  i Wielorybią. Będą wyłożone betonową kostką, a fragment ul. Kutrowej wykorzystywany jako dojazd do posesji ażurowymi płytami. Na kontynuowanie prac w parku w trakcie poprzedniej edycji BBO  zagłosowało ponad 160  mieszkańców. Oba etapy (zakończony i planowany) pochłoną około pół miliona złotych. Obecnie trwa powtórzony przetarg na wybór wykonawcy zadania. Po podpisaniu umowy prace i odbiory zajmą około 2 miesięcy. Docelowo w tej części Osowej Góry powstanie oświetlony i atrakcyjnie wyposażony kompleks parkowo-rekreacyjny.