logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Park Przemysłowy ruszył po nowych inwestorów do Cannes
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny ponownie promuje swoją ofertę wśród potencjalnych inwestorów. W dniach 12-15 marca we francuskim Cannes odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń sektora nieruchomości i inwestycji na świecie - Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM. Miasto Bydgoszcz podczas targów zostało wyróżnione w rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/20 w kategorii kapitał ludzki i styl życia.


Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz dzierżawę. Teren BPPT objęty jest możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Przygotowując tereny dla inwestorów dokonuje się między innymi wydzielenia i podziału geodezyjnego działek, badania hydrogeologiczne gruntów oraz budowy nowej i rozbudowy już istniejącej infrastruktury.

BPPT od wczoraj promuje swoją ofertę wśród potencjalnych inwestorów. Bydgoszcz jest reprezentowana również przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, której przedstawiciele poprzez bezpośrednie kontakty z uczestnikami wydarzenia promują potencjał gospodarczy naszego miasta. W dniach 12-15 marca we francuskim Cannes odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń sektora nieruchomości i inwestycji na świecie - Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier). Tegoroczna edycja jest dość wyjątkowa – Targi obchodzą bowiem 30. urodziny. BPPT po raz pierwszy bierze udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Od 1990 r. Targi MIPIM przyciągają co roku kluczowe podmioty działające na rynku nieruchomości, w szczególności deweloperów, inwestorów, władze miast i regionów, architektów, firmy z sektora logistyki, grupy hotelowe oraz organizacje branżowe. W tym roku w 4-dniowych targach bierze udział łącznie 26 tysięcy uczestników z ok. 100 państw. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania nowości oraz dyskusji wokół światowych trendów w branży nieruchomości. Temat przewodni tegorocznej edycji targów to „Engaging the Future”.

Stoisko BPPT znajduje się w Palais des Festivals, poziom -1, stanowisko K15. Przez cztery dni przedstawiciele najpoważniejszych firm branży inwestycyjnej, rynku nieruchomości oraz najważniejszych miast i regionów z całego świata mają okazję zapoznać się z ofertą BPPT - przedstawiciele Parku spotkali się już z wieloma potencjalnymi klientami. To ogromna szansa na nowe inwestycje w Bydgoszczy. Wyjazd na MIPIM odbywa się w ramach projektu FAIR PARK, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Podczas targów MIPIM zostały także wręczone nagrody w rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/20, przyznawane przez magazyn fDi, należący do grupy Financial Times. Zespół analityczny Financial Times – fDi Intelligence, po raz kolejny przyjrzał się bliżej polskim miastom, weryfikując je pod względem wskaźników świadczących o atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w ramach pięciu głównych kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, efektywność kosztowa, dostępność i przyjazne nastawienie dla biznesu. Bydgoszcz znalazła się wśród liderów rankingu fDi i otrzymała wyróżnienie w kategorii Top 10 Overall – Best for Human Capital and Lifestyle, w której pod uwagę wzięto m.in. takie wskaźniki, jak: liczba uczelni wyższych, studentów i absolwentów (w tym międzynarodowych), atrakcyjność miasta dla turystów, długość życia mieszkańców, poziom bezpieczeństwa, a także dostępność do opieki zdrowotnej czy obiektów rekreacyjnych i kulturalnych

Raport fDi Polish Cities of the Future 2019/20