logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Północna część Siedleckiej w budowie
Rozpoczęliśmy budowę północnej części ulicy Siedleckiej. Inwestycja zdecydowanie poprawi dojazd do dużej części osiedla Czyżkówko. Umożliwi też wprowadzenie na ten obszar komunikacji autobusowej. Zbudujemy wraz z jezdnią nowe chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie.


Zadanie realizowane jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych. Ulica powstaje w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych przygotował już wcześniej projekt budowlany. Zakłada on utwardzenie odcinka o długości 1,35 km. Nawierzchnia wykonana zostanie z asfaltu, a chodniki z płytek betonowych. Ulica będzie przystosowana do poruszania się autobusów. Zaplanowano na niej przystanki. W celu uspokojenia ruchu na nowym ciągu powstaną wyniesione skrzyżowania oraz progi zwalniające z kostki kamiennej dostosowane do poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej. Inwestycja kosztuje blisko 5 mln zł.

Prace budowlane rozpoczęły się z początkiem tego tygodnia. Są podzielone na etapy. W pierwszej kolejności zbudowany zostanie odcinek od ul. Chmielnej do Łubinowej. Prace postępują od skrzyżowania z ulicą Chmielną. Wykonawca na każdym etapie będzie starał się zapewnić dojazd do jak największej liczby posesji. Zamknięty odcinek można omijać korzystając z przebudowanej wcześniej ulicy Byszewskiej lub Łubinowej (ta ulica przygotowywana jest do przebudowy). Sukcesywnie przebudowywane będą kolejne odcinki ul. Siedleckiej aż do skrzyżowania z ul. Koronowską.  Zakończenie wszystkich prac planowane jest w przyszłym roku.

W poprzednich latach na osiedlu Czyżkówko utwardzonych zostało kilka innych ulic: południowa część ul. Siedleckiej, ul. Świekatowska, ul. Byszewska, ul. Karsińska, ul. Borowiacka, ul. Okopowa, ul. Wyrzyska, ul. Świętopełka, ul. Kuczmy. Wybraliśmy też wykonawcę odpowiedzialnego za zaprojektowanie i budowę ulicy Łubinowej.

Nowy odcinek  Siedleckiej w liczbach:

 

  • Długość ulicy 1350 m
  • Liczba miejsc parkingowych 24
  • Szerokość jezdni 6 m
  • Dopuszczalna prędkość 30 km/h