logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Program przeciwko agresji w sieci – dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
Prywatność i bezpieczeństwo w sieci, a także problem agresji elektronicznej – to tylko niektóre tematy, które poruszane będą podczas warsztatów dla nauczycieli bydgoskich szkół, które są częścią akcji przeciwko mowie nienawiści prowadzonej przez Miasto


Warsztaty organizowane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy, które we współpracy z miastem zaangażowała się w projekt edukacyjny, mający na celu uświadamianie dzieci i młodzieży o skutkach mowy nienawiści w sieci. 

I ogłosiło nabór szkół, do których uczęszcza młodzież w wieku 13-16 lat (klasy 6-8 SP i gimnazjum) do Programu Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej, opracowanej przez prof. Jacka Pyżalskiego i zespół (Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Fundację Praesterno, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Instytut Medycyny Pracy)

Program obejmuje 10 godzin zajęć z uczniami i porusza takie tematy, jak:

-prywatność i bezpieczeństwo w sieci

-kompetencje psychologiczne wspierające pozytywne zachowania w internecie (m.in. empatię i przyjmowanie innej perspektywy, samokontrolę i refleksyjność)

-zjawisko agresji elektronicznej (w ujęciu ofiary, świadka, sprawcy)

-pozytywne wykorzystanie możliwości internetu

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli klas VI-VIII SP i gimnazjum.

Zgłoszenia poradnia przyjmuje od wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy deklarują przeprowadzenie 10 lekcji z kasą. W przypadku dużego zainteresowania szkolenia odbędą się w kilku edycjach. 

Zainteresowanie jest spore – do programu zgłosiło się już 12 szkół (SP nr 9, SP 14, SP nr 17, SP nr 27, SP nr 31, SP nr 32, SP nr 36, SP nr 57, SP nr 58, SP nr 63, ZS nr 29, ZS nr 34). 

Zapisy trwają do końca lutego 2019 r. Warsztaty odbędą się wiosną tego roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl 

Warto wiedzieć: 

Cykl specjalnych lekcji poświęcony mowie nienawiści rozpoczął się w bydgoskich szkołach - zgodnie z planem – zaraz po zimowych feriach.  Inauguracyjna lekcja odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym z udziałem prezydenta Rafał Bruskiego, przewodniczącej Rady Miasta Moniki Matowskiej, a także pedagogów, nauczycieli, psychologów, prawników, przedstawicieli Straży Miejskiej i rodziców.  Takie działania będą realizowany w sposób ciągły. Szkoły będą mogły organizować takie zajęcia w ramach: szkoleń, godzin wychowawczych, seminariów czy spotkań. Systematyczne oddziaływanie na młodzież powoduje, że nawyki i umiejętność radzenia sobie z takimi problemami zostaną utrwalone, a uczestnicząc w takich spotkaniach może być ona w przyszłości odporna na tego typu komunikaty. 

Oprócz specjalnych lekcji o tolerancji i wzajemnym szacunku, Miasto będzie kontynuować i rozszerzać działania, które na bieżąco prowadzone są w tym zakresie. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pedagogów szkolnych, a także debaty i seminaria skierowane dla rodziców. 

W Bydgoszczy tematem przeciwdziałania agresji, tematem przemocy zajmuję się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, która swoją siedzibę ma w Fordonie przy ul. Gawędy 5. To właśnie ona realizuje ten projekt w ramach strategii rozwoju edukacji 2013-2020 dla wszystkich szkół. W związku z tym przygotuje także dla placówek oświatowych przykładowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w szkołach na zajęciach dotyczących mowy nienawiści. 

Ponadto program, realizowany już od 2 lat – Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, którego celem jest promowanie postawy tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny zostanie wzbogacony o tematy związane z mową nienawiści.  W ramach tych działań odbędzie się również cykl debat, seminariów czy spotkań podkreślających skutki mowy nienawiści i przeciwdziałających temu zjawisku.