logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ratujemy bydgoskie nekropolie
Trwa kwesta na ratowanie najstarszych bydgoskich cmentarzy organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę niszczejących grobowców i pomników cmentarnych.


Zbiórka pieniędzy na odnowę zabytkowych grobów na bydgoskich cmentarzach rozpoczęła się już 25 października – na Starówce i w Śródmieściu pieniądze zbierała młodzież ze Szkolnych Kół TMMB.

30 listopada (wtorek) w Filharmonii Pomorskiej odbył się tradycyjny koncert „Pamiętamy”, podczas którego kwestowali dziennikarze bydgoskiej telewizji. W środę 31 października kwesta odbyła się na cmentarzu parafialnym przy ul. Kossaka.

1 listopada kwesty odbywały się na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej i na Cmentarzu Starofarnym, gdzie można było spotkać bydgoskie osobistości. Wśród nich, jak co roku prezydent Rafał Bruski.  

Dziś (2 listopada) datki można wrzucać do puszek na cmentarzach Nowofarnym i Starofarnym.

Pieniądze zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na renowację nagrobków na Cmentarzu Starofarnym m.in.grobowca Marty Schulcówny, nagrobka Kohna, grobu rodziny Sitarków, a także na naprawę bramy cmentarnej przy ul. Kossaka, naprawę bramy cmentarza Nowofarnego i renowację krzyża Wacława Denhoffa-Czarnockiego na cmentarzu Nowofarnym.