logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Fordonu. Ruszają pierwsze prace. Raport nr 3
Z początkiem przyszłego tygodnia rozpoczną się pierwsze duże prace przy rewitalizacji ul. Bydgoskiej oraz przyległych. W pierwszej kolejności zacznie się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.


Przebudowa ul. Bydgoskiej i części ulic przyległych to pierwszy duży projekt związany z rewitalizacją Starego Fordonu. Wykonawcą prac w wyniku przetargu została firma Strabag. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł. Jesienią prowadzone były pomiary geodezyjne i inwentaryzacja. Teraz ruszą pierwsze prace przy przebudowie uzbrojenia podziemnego. W poniedziałek (11 lutego) wykonawca wejdzie na przyległą ulice Piekary. Przebudowywana będzie tam sieć wodno-kanalizacyjna. W związku z tym odcinek od ul. Bydgoskiej do ul. Korzeniowskiego będzie wyłączony z ruchu.

Rozpoczęcie zasadniczych prac na ul. Bydgoskiej planowane jest wiosną. W ich trakcie ulica będzie wyłączona z ruchu.  Ruch w kierunku ul. Wyzwolenia będzie się wówczas odbywał wyremontowaną w ubiegłym roku ulicą Kasztelańską. Zakończenie wszystkich prac planowane jest jesienią.

Zgodnie z projektem na jezdni ulicy Bydgoskiej ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa - takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Na ulicy zainstalowane zostaną też wyspowe progi zwalniające. Dodatkowo wyniesione zostanie skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostka kamienna zostanie zastosowana na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym ten materiał będzie wykorzystywany na przyległych ulicach, które również będą rewitalizowane w najbliższym czasie. Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu. Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną stylowe latarnie. Z ulicy znikną napowietrzne linie energetyczne. Poprawi się również odwodnienie dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej.

Do realizacji przygotowywane są również kolejne zadania związane z rewitalizacją Starego Fordonu. Kompletowana jest m.in. dokumentacja i pozwolenia niezbędne do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulic i terenów rekreacyjnych znajdujących się nad Wisłą.  Powstaje też projekt nabrzeża. Poza tym, w tym roku planowane jest zlecenie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy Rynku w Starym Fordonie.

Rewitalizacja ul. Bydgoskiej w liczbach:

 

  • Koszt – 6,1 mln zł
  • Gwarancja - 5 lat
  • Długość - ok. 350m