logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rośnie nowa przystań nad Brdą
Bydgoszcz to duży plac budowy. Wiele inwestycji realizowanych jest w bezpośrednim sąsiedztwie Brdy. Trwa między innymi budowa nowej części przystani wioślarskiej dla klubu RTW Bydgostia przy ul. Żupy. Sportowcy dzięki niej zyskają doskonałe warunki do treningów, a brzeg Brdy stanie się estetyczną wizytówką miasta.


Inwestycja przy ul. Żupy przewiduje powstanie nowoczesnego budynku przystani i łącznika komunikacyjnego między nowym, a dotychczasowym obiektem wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz ociepleniem. Projekt zakłada także budowę m.in. placu manewrowego i dróg wewnętrznych. W ramach inwestycji przystań zyska m. in. hangar na łodzie, sale ćwiczeń sportowych, siłownie, pokoje fizjoterapii, biurowe, noclegowe, zaplecze sanitarne, salę szkoleniową, pomieszczenia techniczne. Teren wokół przystani zostanie zagospodarowany – powstanie tu parking i dużo zieleni. Przebudowane zostaną także nabrzeża, które zyskają m. in. awanport dla motorówek i pomosty pływające. W ramach zadania przebudowane zostanie również nabrzeże Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

W ostatnich dniach zakończyły się prace przy palowaniu gruntu. Na tak przygotowanym podłożu wykonywana jest płyta fundamentowa pod nową część budynku. Wcześniej wykonano też instalacje kanalizacyjną i przebudowano część istniejących instalacji podziemnych. W najbliższych tygodniach planowane jest również rozpoczęcie prac przy przebudowie nabrzeża Brdy. Stare betonowe płyty zostaną usunięte. Brzeg zostanie zabezpieczony ściankami szczelnymi, na których wykona zostanie nowa konstrukcja.

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności roboty toczą się przy nowym budynku. Dopiero gdy klub będzie mógł z niego korzystać  zacznie się modernizacja istniejącego obiektu. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na grudzień przyszłego  roku. Nowa przystań pozwoli sportowcom w sposób profesjonalny przygotowywać się do zawodów. Inwestycja kosztuje 24 mln zł.

Estetykę południowego nabrzeża Brdy znacznie poprawiają też inne inwestycje. Elementem zagospodarowania terenu wokół nowego apartamentowca ma być miejsce do cumowania małych jednostek z pomostem. Wcześniej bliżej kładki przebudowano nabrzeże, gdzie powstał przystanek tramwaju wodnego oraz miejsca do odpoczynku. W tym roku na ścieżce wzdłuż południowego brzegu Brdy ustawiono więcej ławek od mostu Bernardyńskiego do mostu Uniwersyteckiego.