logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ruszają prace na ul. Wieluńskiej
We wtorek (13 listopada) rozpocznie się przebudowa północnego odcinka ul. Wieluńskiej w Myślecinku. Zostanie ona zamknięta dla ruchu pojazdów. Mieszkańcy tej ulicy powołali stowarzyszenie, które w ramach programu Inicjatyw lokalnych „25/75” realizuje inwestycję polegającą na budowie jezdni i chodnika wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.


Cała ulica Wieluńska  liczy ponad 400 metrów. Ma charakter drogi bez przejazdu. Utwardzona zostanie w pierwszym etapie na odcinku ponad 200 metrów od strony skrzyżowania z Bielską. Projekt przewiduje wybudowanie pieszo-jezdni szerokości 4,5 metra z kostki betonowej. Na środku odcinka zamontowany zostanie też próg zwalniający. Wykonane zostaną też zjazdy i dojścia do posesji, pobocza oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielenią.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz. Koszt prac budowlanych to prawie 400 tysięcy złotych. Zakończenie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych nastąpi jeszcze w tym roku.

Program inicjatyw lokalnych „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy. Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto.
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

  • tel. 52 58 58 721, 52 58 58 329 lub 52 58 58 829
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 220 i 221