logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Trasa S5. Pierwsze odcinki przejezdne w tym roku. Raport nr 15
Powstają kolejne budowle inżynierskie na trasie szybkiego ruchu, która połączy Bydgoszcz z Gdańskiem i Poznaniem. Budowa trasy S5 zajmie jednak więcej czasu niż początkowo zakładał inwestor.


Na budowie trasy S5 do 15 marca trwa zimowa przerwa. Wykonawcy prac prowadzą jednak część prac, które nie wymagają bardzo dobrych warunków pogodowych. Kontynuowane są między innymi roboty przy obiektach inżynierskich i dojazdach do nich. Największe z nich to m.in. 400-metrowy most nad Brdą, 160-metrowy łukowy wiadukt nad torami kolejowymi w Maksymilianowie i 90-metrowy most nad Kanałem Bydgoskim.

W związku z budową mniejszych obiektów utrudnienia występują też na wielu istniejących drogach. Nowych utrudnień od tego tygodnia należy spodziewać się na lokalnej drodze  łączącej Bydgoszcz z miejscowością  Szczutki, gdzie budowany jest wiadukt w ciągu obwodnicy Bydgoszczy.Zakończenie prac przy budowie całej 129-kilometrowej trasy można spodziewać się w przyszłym roku. W najlepszym tempie powstaje odcinek Ze Żnina do granicy województwa, za który odpowiadają firmy Kobylarnia SA i Mirbud. Zaawansowanie prac zbliża się tam do 70 procent. Ten odcinek oraz trasa od Szubina do Żnina mogą być przejezdne jesienią tego roku.

Trasa ekspresowa S5 powstaje zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23. Przetarg na wybór wykonawców ogłoszono w 2014 roku, a umowy na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zawarto jesienią 2015 roku. W 2017 roku  ruszyły prace  budowlane.  Koszt całej inwestycji to 2,5 mld złotych.

Częścią trasy będzie północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy, która pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy. Jednocześnie miasto realizuje rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej, która stanie się główną arterią łączącą Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu.