logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ul. Siewna – bezpieczna pieszojezdnia
Ruszają prace związane z zaprojektowaniem i budową ul. Siewnej. W przyszłym roku roboty budowlane na Miedzyniu rozpoczną się też na Botanicznej i Jeżynowej. Trwa natomiast budowa ulic Pijarów, Leszczyna i Osada. Koszt tych inwestycji to 16 mln zł.


Ul. Siewna  modernizowana jest  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja rozbudowy. Latem przeprowadzony został  przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Betpol”, z którą zawarto już umowę. Zakłada ona zakończenie całego zadania w ciągu 16 miesięcy. Firma wyceniła wartość inwestycji na 3,06 mln zł i zaoferowała 5-letnią gwarancję.
Ulica Siewna otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej na długości około 281 m. Będzie miała  charakter pieszojezdni z wydzielonymi miejscami postojowymi. Ulica Siewna łączy się od północy z ul. Chłopską, natomiast od południa – z ulicą Leszczyna, która jest obecnie  w trakcie przebudowy (wraz z Osadą). Szerokość ulicy  wyniesie około 8,6m. Zaprojektowano też budowę jednego 30-metrowego sięgacza. Koncepcja zakłada poza tym instalację progów zwalniających. Do posesji dobudowane mają być zjazdy, a ulica zyska nowe oświetlenie.

To kolejna inwestycja drogowa na Miedzyniu. Wcześniej w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych rozpoczęto prace na ul. Pijarów, Osada i Leszczyna. Z kolei w ramach pilotażu utwardzono ulice Orną i Liściastą. Wybrani zostali też wykonawcy prac projektowych i budowlanych na ulicach Botanicznej, Jeżynowej. Miedzyń to również osiedle gdzie udało się zrealizować największą liczbę zadań polegających na przebudowie dróg w oparciu o program Inicjatyw lokalnych 25/75. W ten sposób przebudowano już 13 ulic. Przygotowywane do realizacji są kolejne zadania.

Budowa ulic na Miedzyniu:

•    Pijarów – 2,5 mln zł
•    Osada i Leszczyna 3,8 mln zł
•    Botaniczna - 4,3 mln zł
•    Siewna – 3,1 mln zł
•    Jeżynowa-  2,5 mln zł
•    Orna, Liściasta (ażury) – 0,85 mln