logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W marcu nowy e-dowód - dokument ze specjalnym chipem
Od 4 marca składając wniosek o dowód osobisty otrzymamy nowy dokument ze specjalnym chipem. Dzięki niemu sprawniej załatwimy sprawę w urzędzie, banku czy u lekarza. Zmienią się również zasady dotyczące wydawania dowodów dla dzieci.


Od 4 marca będzie można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego. E-dowody będą zawierały specjalną warstwę elektroniczną (chip), która pozwoli na zapis danych. Wyposażone będą w tzw. „profil osobisty o wysokim profilu zaufania”, czyli środek identyfikacji elektronicznej (tzw. „profil osobisty”). Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych zawartych na dowodzie. Będzie ono zgodne z zaleceniami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz przepisami unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE.  Na awersie dowodu osobistego będzie wpisane imię i nazwisko, data urodzenia, płeć oraz obywatelstwo posiadacza. Natomiast rewers dokumentu będzie zawierał: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, a także imiona rodziców. Oprócz tego na nowym dowodzie osobistym widnieć będzie numer CAN, który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego, a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym (za pośrednictwem czytnika kart).  Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

O wydanie nowego dowodu osobistego ubiegać się mogą przede wszystkim osoby, którym upływa termin ważności dokumentu tożsamości, jak również osoby, którym dokument uległ zniszczeniu bądź został utracony. Ważne jest, że nie trzeba będzie wymieniać dotychczas  posiadanych dokumentów tożsamości – zachowują one ważność do upływu terminów w nich określonych. Oczywiście właściciele dokumentów mogą wymienić je na dowód z warstwą elektroniczną jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego. Nie ma jednak takiej konieczności.

W przypadku małoletnich dzieci. Tak jak do tej pory dowód osobisty mogą posiadać dzieci od momentu urodzenia. W przypadku dowodów dla nieletnich, dowód osobisty będzie mógł odebrać każdy z rodziców – obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu. Złagodzone zostały również wymogi dotyczące zdjęcia dzieci poniżej 5 roku życia. Będą one mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy oraz otwarte usta.

Aby otrzymać nowy e-dowód należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. We wniosku należy podać swoje dane, przyczynę wymiany, zaznaczyć czy chcemy mieć certyfikat (podpis elektroniczny) oraz dołączyć zdjęcie. Wydanie nowego dokumentu potrwa około jednego miesiąca. Za wydanie nowego dowodu osobistego – tak jak do tej pory – nie pobiera się opłat. Należy pamiętać, że dowód osobisty należy odebrać osobiście.

Warto wiedzieć:
Wymóg wdrożenia nowych e-dowodów wynika z przepisów unijnych. E-dowód jest wykorzystywany m.in. w takich krajach jak Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Portugalia, Litwa, Estonia oraz Węgry.  Wymiana dowodów z elektronicznym chipem będą stopniowo wypierać dotychczasowe dokumenty. Całkowita wymiana zakończy się w 2029 roku.