logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wybory Rady Osiedla Bielawy
W dniach 7 grudnia i 10 grudnia 2018 roku odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, podczas których mieszkańcy dokonają wyboru 15 członków Rady Osiedla Bielawy na kadencję 2018-2022.


W dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 17:00  w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Mieczysława Karłowicza 2 odbędą się wybory 4 członków Rady Osiedla Bielawy w rejonie wyborczym nr 1.

Rejon wyborczy nr 1 obejmuje następujące ulice:

Dr Antoniego Jurasza, Fryderyka Chopina, Jagiellońska od nr 51 do nr 107 i od nr 58 do nr 92, Karola Kurpińskiego, Krakowska,  Leona Wyczółkowskiego, Łużycka, Marii Curie Skłodowskiej od nr 1 do nr 9 i od  nr 2 do nr 26, Michała Kleofasa Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Oskara Kolberga, Sportowa, Stanisława Moniuszki. 

W dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkół Nr 9  przy ul. Cichej 59  odbędą się wybory 11 członków Rady Osiedla Bielawy w rejonie wyborczym nr 2.                                          

Rejon wyborczy nr 2 obejmuje następujące ulice: aleja Powstańców Wielkopolskich od nr  5 do nr 33 i od nr 12 do nr 44,  Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 23, Cicha, Emilii Plater,  Jana Karola Chodkiewicza od nr 25 do końca i od nr 32 do końca, Jana Kilińskiego, Jana Kozietulskiego, Jastrzębia, Joachima  Lelewela od nr 1 do nr 41 i od nr 2 do nr 36, Józefa Poniatowskiego, Józefa Sułkowskiego od nr 2 do nr 32, Józefa Wybickiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Litewska, Ludwika Mierosławskiego, Płocka, Powstańców Śląskich, prof. Bogdana Romańskiego.

W zebraniach  sprawozdawczo – wyborczych z prawem głosowania mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, stale zamieszkałe w  rejonie wyborczym.

Zarząd Osiedla Bielawy - organizator zebrań,  prosi o zabranie dowodów tożsamości.