logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wzgórze Dąbrowskiego – park przyjazny dla zwierząt
Trwa rewitalizacja terenów zielonych znajdujących na Wzgórzu Dąbrowskiego. Powstają nowe schody, miejsca widokowe i ścieżki. Park stanie się także miejscem wyjątkowo przyjaznym dla ptaków i innych małych zwierząt.


W parku na Szwederowie zaplanowano szereg działań rewaloryzacyjnych. Obecnie prowadzone są przede wszystkim prace przy budowie nowych ścieżek. Układane są kolejne obrzeża i nawierzchnie. Część ścieżek będzie miała nawierzchnię mineralną na stabilnej podbudowie. Przebudowywane są również schody w rejonie placu Poznańskiego i ul. Stromej. Poza tym wykonywane są prace związane z rewaloryzacją reprezentacyjnej części w zachodniej części parku. Odtwarzany jest historyczny plac wypoczynkowy na niższym tarasie wzgórza z punktem widokowym, ścieżką, schodkami i aneksem wypoczynkowym.

Do końca grudnia planowany jest także montaż  budek  dla wiewiórek,  schronów dla nietoperzy, budek dla ptaków, poidełek, karmików i tak zwanych hoteli dla owadów.

W parku  będą też ustawione tablice informacyjno-dydaktyczne przypominające m.in. o bogatej historii tego miejsca,  ławki i kosze na śmieci.

Wykonywany jest szereg prac agrotechnicznych (miejsca pod nasadzenia nowych roślin, pielęgnacja starodrzewu). Układane są też kable pod nowe oświetlenie. Dzięki nowym energooszczędnym  lampom park stanie się bezpiecznym miejscem także po zmroku.

Przed zimą zaplanowano jeszcze dosadzenie nowych drzew i krzewów. Wprowadzone mają być rośliny, których owoce stanowić będą pokarm dla ptaków i owadów. Wśród nowych gatunków zaproponowano między innymi dosadzenie barwnie kwitnących roślin (np. różaneczników). Wokół stawów powstaną kompozycje roślin o dużych walorach dekoracyjnych.

Podstawowe prace przy zakończą się w tym roku. Część robót wymagająca dobrej pogody może być prowadzona wczesną wiosną.
Wartość prac w parku na Wzgórzu Dąbrowskiego to 2,5 mln zł. Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich. Wcześniej udało się przywrócić świetność wieży ciśnień. Na jej szczycie znajduje się taras zapewniający doskonały widok na dużą część miasta.

Warto wiedzieć

Park na Wzgórzu Dąbrowskiego zajmuje powierzchnię prawie 3 hektarów.  Usytuowany jest między ulicami: Filarecką, Grudziądzką, Podgórną i Stromą, w obrębie osiedla Szwederowo. Założono go w roku 1832. Znajdował się na nim także niewielki cmentarz żydowski. W 2012 w parku otwarto Muzeum Wodociągów. Różnice wysokości terenu dochodzą na Wzgórzu Dąbrowskiego do 21 metrów.