logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zabytkowa Architektura Bydgoszczy – ruszył ponowny przetarg na renowację zabytków
Ogłoszony został kolejny przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych pięciu bydgoskich zabytków. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”. Wartość projektu wynosi niemal 750 tysięcy złotych.


7 marca został ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych pięciu obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W ramach projektu przewiduje się odnowienie obiektów znajdujących się w Bydgoszczy. Są to dwa spichrza przy ul. Grodzkiej, relikty murów średniowiecznych (Pod Blankami i Nowy Rynek), Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Sowińskiego 5. W poprzednim przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Po renowacji, zabytkowe budynki będą włączone do nowo tworzonego szlaku dziedzictwa kulturowego – Zabytkowa Architektura Bydgoszczy.
Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki unijnemu wsparciu. Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wartość projektu to niemal 750 tysięcy złotych, z czego wysokość dofinansowania wyniosła ponad 467 tys. zł.  Ze względu na brak ofert w poprzednim przetargu termin realizacji został wydłużony do maja 2019 roku. 

Najważniejsze dla wizerunku miasta będą remonty dwóch budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej (środkowego i od strony Rybiego Rynku). Prace będą prowadzone przy konserwacji tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca po północnej stronie obiektów (od strony Brdy). Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku. Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta.

Odnowioną elewację zyska też  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5. Uzupełnione zostaną też brakujące dekoracje architektoniczne. Budynek został wzniesiony w latach 1905-1907. Środki na jego budowę przekazał w testamencie bydgoski radny H. Dietz. Od początku miał on pełnić rolę sierocińca. Był to pierwszy obiekt tego typu w Bydgoszczy.

Odnowiona zostanie też elewacja frontowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5. Prace będą toczyć się w kierunku zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju elewacji oraz materiałów. Budynek został wzniesiony w latach 1896-1898 na siedzibę szkoły. Obiekt został zaadaptowany na szkolne schronisko w latach 60. XX wieku. Podobnie jak budynek sierocińca został wzniesiony w stylu historyzującym.