logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Znamy wyniki rekrutacji do szkół
Dziś, 11 lipca o godzinie 12:00 uczniowie poznają wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. O wynikach, polityce naborowej miasta i szansach uczniów mówiła podczas konferencji prasowej zastępczyni Prezydenta Iwona Waszkiewicz.


Bydgoszcz przygotowała dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych ok. 7 800 miejsc. We wszystkich liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych oraz prawie wszystkich technikach podwoiliśmy liczbę miejsc dla pierwszoklasistów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 6 892 kandydatów zostało zakwalifikowanych do jednej z wybranych szkół. Natomiast 520 kandydatów nie zostało przydzielonych do żadnej placówki. Czeka na nich ponad 870 wolnych miejsc – 188 w liceach ogólnokształcących, 262 w technikach i 424 w szkołach branżowych.

- W Bydgoszczy  uczniowie mają takie same szanse jak w latach poprzednich. Pozwoliły na to m.in. możliwości lokalowe poszczególnych szkół – mówiła Iwona Waszkiewicz. Od lat też prowadzimy w mieście politykę naborową, która stwarza proporcje między liceami, technikami i szkołami branżowymi. Wszystko po to, by każdy uczeń znalazł dla siebie optymalne miejsce – dodała. 

Rekrutacja po szkole podstawowej

Liczba miejsc przygotowanych  – 3959 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 1723
 • technikach – 1690
 • szkołach branżowych I stopnia – 546

Liczba uczniów  zakwalifikowanych – 3479  w tym do:

 • liceów ogólnokształcących – 1598
 • techników – 1537  
 • szkół branżowych I stopnia – 344

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 300

Liczba wolnych miejsc – 480 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 125
 • technikach – 153
 • szkołach branżowych I stopnia – 202

m.in. w: liceach: II LO, V LO, XIIILO, XV LO, XXI LO; technikach  - wszystkich  z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego; szkołach branżowych - wszystkich

Rekrutacja po gimnazjum

Liczba miejsc przygotowanych  – 3825 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 1665
 • technikach – 1678
 • szkołach branżowych I stopnia – 482

Liczba uczniów    zakwalifikowanych – 3431  w tym do:

 • liceów ogólnokształcących – 1602
 • techników – 1569  
 • szkół branżowych I stopnia – 260

Liczba uczniów niezakwalifikowanych do żadnej szkoły – 220

Liczba wolnych miejsc – 394 w tym w:

 • liceach ogólnokształcących – 63
 • technikach – 109
 • szkołach branżowych I stopnia – 222

m.in. w: liceach (XIIILO), technikach - wszystkich  z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego; szkołach branżowych - wszystkich

Działania podjęte przez miasto w celu stworzenia jak największej liczbie uczniów szkół podstawowych szansy zakwalifikowania się już w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do wybranej szkoły:

 • zwiększenie liczby miejsc w klasie do 34 w niektórych szkołach,
 • utworzenie dodatkowych oddziałów w:

- IV Liceum Ogólnokształcącym -  klasa biologiczno-chemiczna

- XXI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym 

- Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – technik informatyk

 • zmiana oferty w niektórych szkołach np. w:

- V Liceum Ogólnokształcącym  utworzenie drugiego oddziału angielsko-niemiecko – rosyjskiego, 

- Technikum Budowlanym - utworzenie drugiego oddziału w zawodzie technik renowacji elementów architektury - architektury wnętrz,

-Technikum Chemicznym – zwiększenie liczby uczniów w oddziale technik grafiki i poligrafiki cyfrowej,

- Technikum Mechaniczne nr 2 – zwiększenie liczby miejsc w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Dla absolwentów gimnazjów zwiększono liczbę miejsc w oddziale do 34 w niektórych szkołach oraz utworzono dodatkowy oddział w zawodzie technik renowacji elementów architektury- architektury wnętrz (Technikum Budowlane).

- Rzeczywista liczba wolnych miejsc może się zwiększyć po potwierdzeniu woli nauki w danej szkole przez zakwalifikowanych kandydatów – dodała Iwona Waszkiewicz. 

Harmonogram

11.07.2019 godz. 12.00 – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11.07.2019 r.  do 15.07.2019 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli:

- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

- przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego;

- przedłożenie w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia stosownego orzeczenia lekarskiego.

16.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Około godz. 14 – 15 – publikacja wolnych miejsc na stronie naborowej

Postępowanie uzupełniające – bez wykorzystania systemu elektronicznego

od 16.07. od godz. 12 do 22.07. do godz. 15  – składanie wniosków  o przyjęcie do klasy I danej szkoły

od 23.07. do 24. 07. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i kompetencji językowych

25.07. godz. 12 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

12.08. godz. 12 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 12.08. do 14.08 do godz. 15 – potwierdzenie woli

16.08. godz. 12 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych