logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Fordonu. Plac budowy przekazany. Raport nr 2
Z początkiem tygodnia przekazany został plac budowy na ul. Bydgoskiej. Wykonawca w okresie zimowym będzie realizować prace, które nie spowodują znaczących utrudnień w ruchu. Na rewitalizację najważniejszej ulicy Starego Fordonu zarezerwowaliśmy ponad 6 mln zł.


Przebudowa ul. Bydgoskiej i części ulic przyległych to pierwszy duży projekt związany z rewitalizacją Starego Fordonu. Od poniedziałku za plac budowy odpowiada firma Strabag, która wybrana została w drodze przetargu. Warto podkreślić, że konieczne było jego powtarzanie. Miasto zabezpieczyło też większe środki niż wynikało to z kosztorysu. Umowa zawarta z wykonawcą opiewa na kwotę 6,1 mln zł. W pierwszej kolejności wykonawca będzie prowadzić pomiary geodezyjne i inwentaryzację uzbrojenia podziemnego. W okresie zimowym przy sprzyjających warunkach prowadzone będą też roboty związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Wykonawca zakłada, że nie będą one istotnie wpływać na utrudnienia w ruchu. Zasadnicze prace budowlane związane z przebudową konstrukcji jezdni i chodników realizowane będą wiosną.  

Zgodnie z projektem na jezdni ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa - takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Na ulicy zainstalowane zostaną też wyspowe progi zwalniające. Dodatkowo wyniesione zostanie skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostka kamienna zostanie zastosowana na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym ten materiał będzie wykorzystywany na przyległych ulicach, które również będą rewitalizowane w najbliższym czasie. Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu.Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną stylowe latarnie. Z ulicy znikną napowietrzne linie energetyczne. Poprawi się również odwodnienie dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej.W zakres zadania wchodzi też przebudowa fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary. W najbliższych miesiącach prace  związane z rewitalizacją Starego Fordonu  będzie realizować też  komunalna spółka ADM.

Ważne liczby:
•    Koszt – 6,1 mln zł
•    Czas realizacji ok. 10 miesięcy
•    Gwarancja - 5 lat
•    Długość - ok. 350m

Fot. Aeropro