logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Kapliczna z jezdnią i chodnikiem
Rozpoczynają się prace związane z budową ul. Kaplicznej. W pierwszej kolejności powstaje dokumentacja projektowa. Następnie prowadzone będą roboty budowlane. Inwestycja kosztuje blisko 5 mln zł.


Ul. Kapliczna  modernizowana jest  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja rozbudowy. Latem przeprowadzony został  przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Betpol”, z którą zawarto już umowę. Zakłada ona zakończenie całego zadania w ciągu 16 miesięcy.  Firma wyceniła wartość inwestycji na blisko 5 mln zł i zaoferowała 5-letnią gwarancję.

Ulica Kapliczna zostanie przebudowana na całym odcinku liczącym ponad 800 metrów, gdzie nie posiada twardej nawierzchni. Koncepcja zakłada, że na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu ulica będzie składała się z  wydzielonej jezdni i  jednostronnego chodnika. Przy Szkole Podstawowej zaprojektowano parkingi równoległe o szerokości 2,5 m. odcinek za wiaduktem kolejowym będzie natomiast miał charakter pieszojezdni (bez wydzielonego chodnika), objętej strefą zamieszkania. Dla bezpieczeństwa zaplanowano również montaż progów zwalniających. Do posesji dobudowane mają być zjazdy, a ulica zyska też nowe oświetlenie.

To kolejna duża inwestycja na osiedlu Siernieczek. W tym roku zakończyła się tez warta 5 mln zł termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19. Dzięki tej inwestycji wymieniono m.in. instalacje grzewczą, stolarkę okienną, zmodernizowano część pomieszczeń, a budynki szkoły zyskały nowe estetyczne elewacje.

Budowa ul. Kaplicznej w liczbach:

  • Długość – 828 m
  • Koszt – 4,85 mln zł
  • Czas realizacji – 16 miesięcy
  • Gwarancja - 5 lat