logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zagłosuj i wybierz swój projekt w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim!
Przypominamy, że do 31 października trwa głosowanie na projekty mieszkańców zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację programu zagwarantowaliśmy rekordowe 13,3 mln zł.


Do 31 października można głosować na projekty mieszkańców zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wprowadzone do budżetu i zrealizowane w 2019 roku. W tym roku oprócz osiedlowych projektów bydgoszczanie zadecydują o wyborze pierwszych przedsięwzięć ważnych dla całego miasta.
- Dziękuje wszystkim mieszkańcom, za czas poświęcony na zgłoszenie tak dużej liczby projektów – mówi prezydent Rafał Bruski. -  W tym roku było ich ponad 264. Zachęcam teraz do wskazania tych, które warto zrealizować już w przyszłym roku. Dzięki tym inwestycjom w Bydgoszczy mieszka się po prostu wygodnie i bezpieczniej. Po raz kolejny zwiększyliśmy też pulę środków na realizację zadań. Są one doskonałym uzupełnieniem dużych inwestycji uruchomionych przez miasto związanych między innymi  z rozbudową najważniejszych arterii oraz rewitalizacją   najcenniejszych gmachów.

Jak głosować?
Głosowanie jest wyjątkowo proste. Najłatwiej oddać głos poprzez aplikację internetową. W tym celu należy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/bbo następnie podać swoje dane osobowe, wybrać osiedle  i inwestycje do realizacji
Aplikacja uruchomiona zostanie od poniedziałku (1 października).
Można też skorzystać z papierowej karty do głosowania. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do jednej z blisko 100 urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Kartę można  samemu wydrukować lub otrzymać w ratuszu.(Jezuicką 2, pokój nr 8, godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek:  8:00 - 18:00, Środa: 8:00 - 16:00, czwartek: 8:00 - 16:00, piątek: 8:00 - 14:00)

Głosowanie potrwa do 31 października. Mogą w nim wziąć udział osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, która ukończyły 16 lat. W tym roku można zagłosować na projekty do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle - Na przykład zaznaczyć 3 zadania, których wartość po zsumowaniu nie przekroczy środków na dane osiedle.  W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy będą  nieważne. Do wyboru jest blisko 300 zadań ulokowanych na wszystkich,  29 osiedlach. W poprzedniej edycji BBO do realizacji kierowane były zadania, które zyskiwały od kilkunastu do nawet kilku tysięcy  głosów. Czasami o zwycięstwie przesądzały pojedyncze głosy.

Duży wybór, setki pomysłów
Do wyboru jest aż 252 zadań ulokowanych na,  29 osiedlach.  O głosy bydgoszczan walczy też 12 projektów ponadosiedlowych. W poprzednich edycjach BBO do realizacji kierowane były zadania, które zyskiwały od kilku do nawet kilku tysięcy  głosów. O tym które przedsięwzięcie wygrywało  decydował czasem  1 głos.
W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej pomysłów  dotyczyło doposażenia terenów rekreacyjnych i sportowych, budowy  chodników i parkingów, poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudowy monitoringu. Bydgoszczanie zgłosili również projekty związane na przykład z remontami dróg rowerowych, utworzeniem profesjonalnego pumtracka – miejsca do wyczynowej jazdy na rowerze oraz stworzeniem oryginalnych nasadzeń. Głosowany będzie też pomysł utworzeni pierwszego giveboxa – czyli miejsca, gdzie można pozostawić zbędne przedmioty, które mogą przydąć się innym mieszkańcom.
W przyszłym roku do realizacji trafią też co najmniej dwa zadania związane z projektami ponadosiedlowymi. Bydgoszczanie w ich ramach zgłosili pomysły związane z budową nowego parku, rewitalizacją terenów zielonych nad Kanałem Bydgoskim, a także zakup balonu, z którego można by podziwiać miasto.  
Wszystkie przedsięwzięcia przeszły szczegółowa weryfikację. Odrzucone zostały projekty niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenów nie należących do miasta lub znacznie przekraczające sumę środków na dane osiedle.
Bydgoski Budżet Obywatelski ma wpływ nie tylko na małe inwestycje na osiedlach. Wiedząc na jakich zadaniach najbardziej zależy mieszkańcom łatwiej przygotować można również większe  zadania związane na przykład z rewitalizacją terenów zielonych lub przy inwestycjach drogowych.

Dowiedz się więcej:
Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
•         Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo.
•         Na Stronie www  www.bdgbo.pl.

Dodatkowe Informacje można też uzyskać:
•         pisząc na adres - budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
•         dzwoniąc na numer  - 52-58-59-26
•         pisząc SMS-a na numer - 785 251 085

Najważniejsze zmiany w nowej edycji:
Więcej pieniędzy. Więcej możliwości. 13,3 mln zł na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Wzrost ze względu na nadwyżkę operacyjną o 3,8 mln zł (9,4 + 3,8=13,3 mln zł). Zmiana wynika z dobrej sytuacji finansowej Miasta i dotychczasowych zapisów w Regulaminie BBO
10 mln zł na projekty  osiedlowe - 3,3 mln zł na projekty ponadosiedlowe

Projekt ponadosiedlowy
•    Projekt ten musi uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla
Ponadto dokonano następujących ustaleń:
•    projekt ponadosiedlowy nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe
•    wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.
•    Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Zarządzenia
•    w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotowego, kolejnych zadań z listy rankingowej na podstawie wyników głosowania, konieczne jest uzgodnienie z wnioskodawcą, radami osiedla i Urzędem Miasta.

Sytuacja w przypadku braku wykorzystania puli na osiedle
W przypadku niewykorzystania puli na osiedle musi być uzgodnienie: wnioskodawcy, rady osiedla i urzędu co do możliwości wykonania inwestycji, jeśli nie uda się go uzyskać, może takie uzgodnienie uzyskać kolejny projekt z listy.

Dodatkowe wymagania na karcie do głosowania
Na karcie do głosowania oprócz dotychczasowych danych również musi być mail lub telefon.

Sposób głosowania
1 głos na projekt ponadosiedlowy, do puli na osiedle głosowanie na projekty osiedlowe

Co decyduje  tym czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy
O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje projektodawca, kategoria może być jednak zmieniona przez Zespół w trakcie weryfikacji projektu.