logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Każdego roku z budżetu Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert, wspierane są przedsięwzięcia, których inicjatorami są bydgoskie środowiska twórcze.

Od 2014 roku funkcjonuje pięć różnych konkursów tematycznych. Ułatwiło to podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej,
jak również dało możliwość doboru składu jury pod kątem danych konkursów tematycznych.

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2020 roku w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.00. Ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie Witkac:

 

Konkurs nr 1 pn.: Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy 

Konkurs nr 2 pn.: Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej 

Konkurs nr 3 pn.: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy 

Konkurs nr 4 pn.: Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych 

Konkurs nr 5 pn.: Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

 

 Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl

Instrukcja wypełniania i składania ofert w systemie Witkac.pl

 

  Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych  w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozstrzygnięcie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.