logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Masz pomysł na wydarzenie artystyczne? Zgłoś się!
Blisko 3 miliony przeznaczymy na wsparcie kultury i sztuki. Zachęcamy organizatorów przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta – jeśli masz pomysł na wydarzenie związane z kulturą, sztuką czy ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert.


Prezydent Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Biura Kultury Bydgoskiej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

To druga edycja konkursu wieloletniego pn. Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą starać się organizatorzy rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych o międzynarodowym lub co najmniej ogólnopolskim charakterze oraz istotnej roli w budowaniu wizerunku i promocji Bydgoszczy.

Więcej o konkursie TUTAJ.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że organizacje które nie planują uczestniczyć w konkursie mogą zgłaszać przedstawicieli do komisji opiniującej zgłoszone oferty –zapraszamy do podjęcia aktywności również w tym aspekcie.  

Formularz zgłoszeniowy znajduję się TUTAJ.

Kolejny rok działa elektroniczny generator wniosków - system Witkac.pl za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć elektroniczną wersję oferty a następnie wydrukowany i podpisany wydruk złożyć w siedzibie Biura Kultury Bydgoskiej do dnia 04 grudnia 2018 r. do godziny 14.00.

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami można znaleźć pod adresami (dla prawidłowego działania linków należy wcześniej zalogować się w systemie Witkac.pl: witkac.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursów oraz składania ofert lub proponowania przedstawicieli w komisji konkursowej.

Ważne liczby:
Budżet: 2.900.000 zł

2019- 1.300.000 zł
2020- 800.000 zł
2021- 800.000 zł