logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Stan zapasów krwi na podstawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  • A RhD +: mamy zapasy
  • 0 RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
  • B RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
  • AB RhD +: mamy zapasy - zatrzymany pobór
  • A RhD -: bardzo potrzebujemy
  • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
  • B RhD -: bardzo potrzebujemy
  • AB RhD -: bardzo potrzebujemy

Stacje meteorologiczne i pomiarowe

          

 Aplikacje do pobrania

        

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                           Informatyczny System Osłony Kraju