logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wojewódzki Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoZapraszamy do składania uwag do przedłożonego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Prosimy o przesyłanie uwag na adres mailowy: mpu@mpu.bydgoszcz.pl  do dnia 14 maja 2018r. Termin ten pozwoli jeszcze przekazać uwagi Radnym Miasta przed dyskusją na Komisjach (od 16 maja do 23 maja) oraz Sesji (23 maja) podczas, których planowane jest omówienie poprawek do Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ewentualne uwagi we własnym zakresie można przesyłać do Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.W piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta w dniu 27.4.2018r. Marszałek określił termin na 40 dni od dnia otrzymania pisma.

Załączniki: