logo miasta - trzy kolorowe spichrze

14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy . Bydgoszcz z tytułem Nowego Lidera w Zakresie Profilaktyki Grypy. Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim oraz bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ 

14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy

Konsultacje z Farmaceutą – Cukrzyca

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (ang. IDF) i Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO). Data    nie jest przypadkowa – 14 listopada przypada bowiem rocznica urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charlesem Bestem odkrył insulinę w 1922 r. W związku z tym wydarzeniem

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji zaprasza na coroczną akcję profilaktyczną “Skonsultuj z Farmaceutą – Cukrzyca”.

Celem opieki farmaceutycznej w cukrzycy jest prawidłowo prowadzona farmakoterapia, ale także profilaktyka i odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Szacuje się, że do 2030 r. na świecie będzie nawet 522 milionów chorych.

30. listopada w 11 największych miastach Polski organizujemy akcję edukacyjną, podczas której specjalnie przygotowani wolontariusze wykonywać będą podstawowe badania medyczne. Naszymi wolontariuszami będą m.in. farmaceuci, studenci farmacji, analityki medycznej.

  Akcja ma za zadanie zwrócenie uwagi na chorobę cywilizacyjną, jaką jest cukrzyca. W Bydgoszczy odbędzie się ona w Centrum Handlowym „RONDO”  w sobotę

30. listopada w godzinach od 9:00 do 16:00.

 Dla zainteresowanych oferujemy bezpłatny:
-pomiar glukozy we krwi,
-pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
-pomiar zawartości tkanki tłuszczowej,
-analizę składu ciała,
-porady mgr farmacji

 oraz kącik dla Najmłodszych, gdzie dzieci będą mogły spędzić miło i kreatywnie czas!

 Każdy pacjent będzie mógł skonsultować swoje wyniki z odpowiednio wykształconą kadrą medyczną. Ponadto nasi wolontariusze będą podpowiadać jak skutecznie wdrożyć zdrowe nawyki do naszego życia i zminimalizować ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego.

 Zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszych stanowisk, a w szczególności osoby z grup ryzyka: osoby otyłe, o małej aktywności fizycznej, z chorobami układu krążenia, kobiety cierpiące na zespół policystycznych jajników oraz te, które urodziły dziecko o masie powyżej 4 kilogramów.

 

BYDGOSZCZ NOWYM LIDEREM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI GRYPY

 

Jest nam miło poinformować, iż w tym roku, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z  zakresu promocji ochrony zdrowia, Miastu Bydgoszcz został przyznany tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy co roku nagradza samorządy realizujące programy w dziedzinie profilaktyki grypy. W tym roku, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia nagrodę przyznano Bydgoszczy przyznając tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.
Wręczenie nagród odbyło się 10 września 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej przy ul. Wiejskiej 4/5/6 w Warszawie podczas XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019.
Spotkanie Flu Forum to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Debata Flu Forum odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. Każdy sezon grypowy niesie ze sobą nowe wyzwania, ale również nowe rozwiązania.

 

Miasto  Bydgoszcz proponuje swoim mieszkańcom bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Z programu szczepień mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65. roku życia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizatorzy:

1. Centrum Medyczne Ikar – Borowicz

ul. Szubińska 32  
85-312 Bydgoszcz
tel. (52) 373 22 00

2. Przychodnia "Komunalni" Sp. z o.o.

ul. Sportowa 5
85-091 Bydgoszcz
tel.: (52) 341 32 28

 

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WZW B I C W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM ORAZ BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA OSÓB 65+

 

 

Realizatorzy:

1. VITALABO Laboratoria Medyczne

ul. Hallera 2E Bydgoszcz

tel:(52) 561 80 50

W programie wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim może wziąć udział 200 mieszkańców Miasta Bydgoszczy. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizator:

1. Przychodnia Nowy Fordon

ul. Kelina 1 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 06 56

2. Przychodnia Komunalni

ul. Sportowa 5 Bydgoszcz

tel.: (52) 341 32 28

3. Przychodnia Wzgórze Wolności

ul. Karpacka 31 Bydgoszczy

tel.: (52) 371 49 76

4. Przychodnia Nad Wisłą

ul. Pielęgniarska 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 93 61

5. Przychodnia Przyjazna

ul. Przyjazna 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 360 34 40

6. Centrum Medyczne Ikar-Borowicz

ul. Szubińska 32 Bydgoszcz

tel.: (52) 373 22 00

7. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Floriana 12 Bydgoszcz

tel.: (52) 325 56 00 

W bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom dla osób 65+ może wziąć udział 340 mieszkańców Miasta Bydgoszczy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU

Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr V/41/18, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2019 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

  1. Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022
  2. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
  3. Program „Wcześniak w domu”
  4. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
  5. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków   
  6. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
  7. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
  8. Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
  9. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  10. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim