logo miasta - trzy kolorowe spichrze

11 i 12 czewrca 2019 roku - BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

 

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU

Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr V/41/18, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2019 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

  1. Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022
  2. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
  3. Program „Wcześniak w domu”
  4. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
  5. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków   
  6. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
  7. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
  8. Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
  9. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  10. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim