logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz - Nowy Lider w Zakresie Profilaktyki Grypy. Wykrywanie zakażeń WZW B i C oraz bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ BYDGOSZCZ NOWYM LIDEREM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI GRYPY

 

Jest nam miło poinformować, iż w tym roku, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z  zakresu promocji ochrony zdrowia, Miastu Bydgoszcz został przyznany tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy co roku nagradza samorządy realizujące programy w dziedzinie profilaktyki grypy. W tym roku, w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia nagrodę przyznano Bydgoszczy przyznając tytuł „Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.
Wręczenie nagród odbyło się 10 września 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej przy ul. Wiejskiej 4/5/6 w Warszawie podczas XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019.
Spotkanie Flu Forum to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Debata Flu Forum odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego celem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. Każdy sezon grypowy niesie ze sobą nowe wyzwania, ale również nowe rozwiązania.

 

Miasto  Bydgoszcz proponuje swoim mieszkańcom bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Z programu szczepień mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65. roku życia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizatorzy:

1. Centrum Medyczne Ikar – Borowicz

ul. Szubińska 32  
85-312 Bydgoszcz
tel. (52) 373 22 00

2. Przychodnia "Komunalni" Sp. z o.o.

ul. Sportowa 5
85-091 Bydgoszcz
tel.: (52) 341 32 28

 

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WZW B I C W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM ORAZ BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA OSÓB 65+

 

 

Realizatorzy:

1. VITALABO Laboratoria Medyczne

ul. Hallera 2E Bydgoszcz

tel:(52) 561 80 50

W programie wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim może wziąć udział 200 mieszkańców Miasta Bydgoszczy. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizator:

1. Przychodnia Nowy Fordon

ul. Kelina 1 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 06 56

2. Przychodnia Komunalni

ul. Sportowa 5 Bydgoszcz

tel.: (52) 341 32 28

3. Przychodnia Wzgórze Wolności

ul. Karpacka 31 Bydgoszczy

tel.: (52) 371 49 76

4. Przychodnia Nad Wisłą

ul. Pielęgniarska 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 93 61

5. Przychodnia Przyjazna

ul. Przyjazna 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 360 34 40

6. Centrum Medyczne Ikar-Borowicz

ul. Szubińska 32 Bydgoszcz

tel.: (52) 373 22 00

7. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Floriana 12 Bydgoszcz

tel.: (52) 325 56 00 

W bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom dla osób 65+ może wziąć udział 340 mieszkańców Miasta Bydgoszczy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU

Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr V/41/18, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2019 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

  1. Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022
  2. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
  3. Program „Wcześniak w domu”
  4. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
  5. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków   
  6. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
  7. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
  8. Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
  9. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  10. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim