logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet 1-2 paździenika 2019r. Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim oraz bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Bydgoszcz –  1, 2 października 2019 w godzinach od 10.00 do 17.00 przy Hali Łuczniczka, ul. Toruńska 59

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 

Realizatorzy:

1. VITALABO Laboratoria Medyczne

ul. Hallera 2E Bydgoszcz

tel:(52) 561 80 50

W programie wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim może wziąć udział 200 mieszkańców Miasta Bydgoszczy. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizator:

1. Przychodnia Nowy Fordon

ul. Kelina 1 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 06 56

2. Przychodnia Komunalni

ul. Sportowa 5 Bydgoszcz

tel.: (52) 341 32 28

3. Przychodnia Wzgórze Wolności

ul. Karpacka 31 Bydgoszczy

tel.: (52) 371 49 76

4. Przychodnia Nad Wisłą

ul. Pielęgniarska 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 343 93 61

5. Przychodnia Przyjazna

ul. Przyjazna 13 Bydgoszcz

tel.: (52) 360 34 40

6. Centrum Medyczne Ikar-Borowicz

ul. Szubińska 32 Bydgoszcz

tel.: (52) 373 22 00

7. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Floriana 12 Bydgoszcz

tel.: (52) 325 56 00 

W bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom dla osób 65+ może wziąć udział 340 mieszkańców Miasta Bydgoszczy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU

Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr V/41/18, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2019 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

  1. Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022
  2. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
  3. Program „Wcześniak w domu”
  4. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
  5. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków   
  6. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
  7. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
  8. Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
  9. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  10. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim