logo miasta - trzy kolorowe spichrze

17. konferencja "Postępowanie z odpadami medycznymi"Przed nami 17 edycja Konferencji „Postępowanie z odpadami medycznymi”, która jest niepowtarzalną okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, naukowcami oraz praktykami  zajmującymi się tymi zagadnieniami. Tym razem spotkamy się w dniach się 14 – 16 maja w Bydgoszczy.

Na konferencji prezentowane będą aktualne zagadnienia związane z postępowaniem z odpadami medycznymi oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Pragniemy również położyć nacisk na praktyczne aspekty dotyczące zagospodarowania odpadów medycznych, postępowania z odpadami medycznymi w laboratoriach oraz nad technologiami unieszkodliwiania odpadów medycznych. Tegoroczna edycja będzie szczególnie interesująca, gdyż wprowadzamy do programu konferencji również tematykę związaną z przetwarzaniem odpadów przemysłowych.

Jednym z celów konferencji jest pokazanie jak w kompleksowy sposób można postępować z odpadami medycznymi na przykładzie konkretnych rozwiązań. W związku z powyższym, trzeciego dnia konferencji udamy się do Zakładu Utylizacji Odpadami Medycznymi w Bydgoszczy. Zakład działa w Polsce od 1996 r., kiedy uruchomiono pierwszą instalację termicznego przekształcania opartą na węgierskiej technologii. Od roku 2004 jest jedną z najnowocześniejszych instalacji termicznego przekształcania w Polsce, gdzie unieszkodliwiane są głównie odpady medyczne oraz weterynaryjne.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2018 ROKU

Zdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr LIII/1173/17, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2018 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

  1. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
  2. Program „Wcześniak w domu”
  3. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
  4. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków   
  5. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
  6. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
  7. Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
  8. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  9. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim
  10. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim