logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Happening "Mój 1% zostaje w Bydgoszczy".

W poniedziałek (29 stycznia 2018 r.) na rynku w Starym Fordonie już po raz trzeci z rzędu odbył się wyjątkowy happening pt. "Mój 1% zostaje w Bydgoszczy".

Do wspólnej akcji zaprosił Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.

Wydarzenie  miało na celu promować możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na działalność bydgoskich organizacji pozarządowych. Do wspólnego działania przyłączyli się mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności: młodzież ze szkół (m.in. SP nr 4, SP nr 65, SP nr 66, SP nr 37, Zespół Szkół nr 35, Zespół Szkół Spożywczych), seniorzy, wolontariusze oraz przedstawiciele bydgoskich NGO'sów. Razem utworzyliśmy żywy obraz w kształcie „1 procenta”.

 

Z roku na rok zwiększa się liczba bydgoszczan, którzy decydują się zostawić swój „1 procent” podatku w Bydgoszczy. Dzięki tym funduszom organizacje pozarządowe mogą rozwijać swoją działalność, która służy przede wszystkim mieszkańcom. Bydgoskie NGO'sy posiadające status organizacji pożytku publicznego m.in. organizują bezpłatne punkty konsultacyjne (m.in. prawne, psychologiczne, księgowe), pomagają w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, starszymi. Ponadto organizują kolonie, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, prowadzą świetlice środowiskowe i terapeutyczne.

O wsparcie bydgoskich organizacji już wcześniej apelował prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Od dwóch lat akcję „1 procent zostaw w Bydgoszczy” promuje także żywy obraz "1%" tworzony w różnych miejscach Bydgoszczy (2016: Stary Rynek w Bydgoszczy, 2017: Wyspa Młyńska w Bydgoszczy). Żywy obraz tworzyli przede wszystkim uczniowie bydgoskich szkół, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz senioralnych.

W ostatnich latach w bydgoskich urzędach skarbowych swój 1% podatku przekazywało średnio ok. 140 tys. podatników z Bydgoszczy i okolic. Dzięki ich pomocy organizacje pozarządowe w 2016 r. i 2017 r. otrzymały wsparcie w wysokości ok. 18 mln zł. Jednak ta kwota mogła być nawet dwukrotnie większa, gdyby wszyscy podatnicy przekazali swój 1%.

Organizacje pozarządowe, które można wesprzeć w ramach 1% podatku należy wyszukać na stronie: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warto wiedzieć:

Polscy podatnicy od 2004 r. mogą w ramach odpisu w rocznym zeznaniu podatkowym przekazywać 1 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie zdecydują się na taką formę wsparcia, ich 1 proc. trafi – wraz z pozostałym podatkiem – do Skarbu Państwa.

Happening w 2016 i 2017 r.