logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Z radością informujemy, że rozpoczyna się nabór kandydatur na Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2017 r.

W związku z tym serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież uczęszczającą do Państwa placówki do wzięcia udziału w konkursie „Bydgoski Wolontariusz Roku 2017” organizowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

- wolontariat dziecięcy – do 14 r. ż.,

- wolontariat młodzieżowy – od 15 r. ż. do 25 r. ż.,

- wolontariat dorosły – osoby, które ukończyły 25 r. ż., 

- opiekun wolontariatu.

Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2017 r. drogą e-mail na adres: marlena.plebanska@um.bydgoszcz.pl.

Arkusze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta Bydgoszczy niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Organizatora konkursu.

Wytypować można maksymalnie 8 osób z jednej organizacji/placówki/instytucji (po 2 kandydatów z każdej kategorii konkursowej).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  52 585 87 27.

Załączniki

Arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2017” – wolontariusz dziecięcy/młodzieżowy/dorosły

Arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2017” – opiekun wolontariatu

Regulamin Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2017”