logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Od środy 1 lutego do 21 lutego zachęcamy do przesyłania uwag dotyczących nowego regulaminu konsultacji społecznych, które będą przeprowadzane w wielu istotnych dla mieszkańców i miasta sprawach.

Chcemy, by nowy regulamin konsultacji społecznych był czytelnym zbiorem zasad, którymi będziemy kierować się przeprowadzając konsultacje w mieście. Zapraszamy do przesyłania swoich uwag i sugestii. Jest to kolejny etap prac nad tym dokumentem. Do tej pory projekt regulaminu konsultowany był m.in. podczas kilku spotkań z przedstawicielami bydgoskich organizacji pozarządowych oraz specjalistami w dziedzinie partycypacji społecznej, którzy na co dzień współpracują z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacją Napraw Sobie Miasto. W propozycji nowego regulaminu znalazły się zapisy dotyczące kwestii takich jak: kto i do kogo może wystąpić z inicjatywą o przeprowadzenie konsultacji, za pomocą jakich narzędzi można przeprowadzić konsultacje społeczne, jaki będzie czas ich trwania. Powstanie dedykowana konsultacjom społecznym strona internetowa, która będzie zawierała szczegółowe informacje dotyczące procesów konsultacyjnych.
Uwagi zebrane w dniach od 1 do 9 lutego zostaną przeanalizowane i mogą wpłynąć na treść regulaminu. Po zebraniu Państwa głosów regulamin wraz z projektem uchwały zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Bydgoszczy na najbliższej sesji rady w dniu 22 lutego. To Radni Miasta Bydgoszczy ostatecznie zdecydują o kształcie regulaminu. Wszelkie uwagi, które wpłyną po 21 lutego również zostaną przekazane radnym lub zaakceptowane w formie autopoprawki.
Z regulaminem konsultacji można zapoznać się TUTAJ. Swoje uwagi można kierować na adres media@um.bydgoszcz.pl.