logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie NGO’sy z szansą na dofinansowanie wkładu własnegoMiasto Bydgoszcz ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie dla tzw. wkładu własnego do projektów finansowanych z tzw. funduszy zewnętrznych, m.in.: Unii Europejskiej, poszczególnych ministerstw czy innych jednostek samorządowych.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które będą realizowały zadania skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na realizację konkursu planuje się przeznaczyć łączną kwotę 250 000,00 zł: w roku 2018   150 000,00 zł oraz w roku 2019 – 100 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić do nawet 50% wymaganego wkładu własnego, nie mniej niż 2 000 zł.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać oferty za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl w jednym z sześciu zaplanowanych naborów. Pierwszy termin składania ofert upływa 30 marca 2018 r. (kolejne zaplanowano na 25 maja i 28 września 2018 r. oraz w 2019 r.)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: TUTAJ lub w serwisie WITKAC.PL

Warto wiedzieć:

W Bydgoszczy zarejestrowanych jest ponad 1200 różnego typu organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Wiele z nich realizuje ważne zadania publiczne na rzecz mieszkańców Bydgoszczy, w takich obszarach jak m.in.: kultura, edukacja, pomoc społeczne, sport czy polityka senioralna. Środki finansowe na działalność organizacje pozarządowe pozyskują z rożnych źródeł, głownie z własnej odpłatnej działalności, tzw. fundraisingu oraz z dotacji publicznych. W ostatnich latach Miasto Bydgoszcz przekazało podmiotom pozarządowym w formie wsparcia lub zlecenia realizacji zadań publicznych każdego roku średnio ponad 25 mln zł. Od listopada 2016 r. w strukturach Urzędu Miasta funkcjonuje także Zespół ds. Wpierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a pod koniec 2018 r. przy ul. Gdańskiej 5. rozpocznie działalność Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych