logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dyżur Przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Bydgszczy, a także Przedstawiciela Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Krzysztofa Badowskiego odbywa się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w każdy ostatni (pracujący) wtorek miesiąca w godz. 16.30-18.00 w sali nr 5, ratusz, ul. Jezuicka 1

Najbliższy dyżur: 

27 lutego  

Serdecznie zapraszamy.