logo miasta - trzy kolorowe spichrze

II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych za nami.

Forum odbyło się w czwartek, 9 marca, w ratuszu. Spotkanie było bezpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw obywatelskich, wolontariuszy, jak również osób, które chcą rozpocząć swoją działalność w sektorze NGO.

Przedstawicieli trzeciego sektora powitała zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. Przedstawiła politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i działania podejmowane wespół z trzecim sektorem. W obradach wziął też udział wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, a także przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Maria Jolanta Matuszewska wraz z pozostałymi członkami Rady, która w swoim wystąpieniu podsumowała III kadencję RDPP.

W związku z zakończeniem III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierali swoich przedstawicieli na trzyletnią IV kadencję na lata 2017-2020. O wynikach wyborów można przeczytać TUTAJ.

Gościem specjalnym była Pani Dorota Setniewska specjalistka ds. promocji i komunikacji, obecnie w Stowarzyszeniu Klon/Jawor w Warszawie. Od kilkunastu lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie komunikacji i public relations. Przedstawiła uczestnikom Forum najważniejsze fakty dotyczące wizerunku organizacji pozarządowych w Polsce, a także dane dotyczące sytuacji w III Sektorze w województwie kujawsko-pomorskim.

PREZENTACJA DO POBRANIA TUTAJ

Podczas Forum głos zabrał również Pan Grzegorz Grześkiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" i opowiedział uczestnikom o możliwościach finansowania oraz omówił krótko założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki”.

Działacze pozarządowi uczestniczyli ponadto w trzech warsztatach tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem:

„Skuteczna komunikacja działań społecznych” (Jak ciekawie opowiadać o tym, czym zajmuje się organizacja pozarządowa? Wybór celu komunikacji; uwzględnienie odbiorców; język, jakiego używamy; schemat budowy dobrej informacji i recepta na dobry tytuł, komunikacja w internecie). Prowadząca: Dorota Setniewska.

• „Kobiety w ekonomii społecznej” (panel dyskusyjny połączony z prezentacją dobrych praktyk). Prowadząca: Małgorzata Jankowska - doradca kluczowy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do panelu/dyskusji zaproszone zostały kobiety prowadzące przedsiębiorstwa społeczne.

• „Rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej wyzwaniem dla NGO na dziś i na jutro” (W jaki sposób szukać stałych partnerów do realizacji działań i osiągania zakładanych przez siebie celów? Jak przełamywać stereotypy i budować długofalowe strategie współpracy NGO z JST i BIZNESEM tak, by "wszyscy byli zadowoleni", a najbardziej nasi mieszkańcy?) Prowadzący: Marek Olechnowicz - od ponad 20 lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia "Podaj Rękę", fundator Akademii Trzeciego Sektora, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, członek wielu RDPP, w tym krajowej RDPP oraz innych ciał doradczych, konsultacyjnych i międzysektorowych.

PREZENTACJA Z WARSZTATU DO POBRANIA TUTAJ

Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji, okazją do wymiany doświadczeń oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Dziękujemy za Państwa obecność i do zobaczenia za rok!