logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Podczas obrad komisja konkursowa analizując dokumentację oraz biorąc pod uwagę wymogi, którymi powinna się kierować przy wyborze oferty, czyli:

·         wysokością zaproponowanego przez oferentów czynszu,

·         koncepcją aranżacji wnętrza uwzględniającą wydzielone strefy w projekcie zagospodarowania powierzchni,

·         koncepcją działań w kawiarni obywatelskiej wspierających aktywność obywatelską
i integrację społeczną,

 jednogłośnie uznała, że Ograniczony konkurs na najem pomieszczenia do prowadzenia placówki gastronomicznej – kawiarni obywatelskiej  w Bydgoskim Centrum OrganizacjiPozarządowych przy ul. Gdańskiej 5” wygrywa Spółdzielnia Socjalna Art Deco.