logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1

OGŁASZA

Ograniczony konkurs na najem pomieszczenia do prowadzenia placówki gastronomicznej – kawiarni obywatelskiej  w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5.

1. Miejsce, w którym można odebrać regulamin konkursu zawierający jego warunki oraz uzyskać dodatkowe informacje na jego temat: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół  ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3 (II piętro), tel. (52) 58 59 273

2. Miejsce składania pisemnych ofert: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół  ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3 (II piętro).

3. Ostateczny termin składania pisemnych ofert : 20 marca 2018r. do godz. 12.00.

4. Termin otwarcia ofert: 20 marca 2018r. godz. 13.00; Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół  ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3 (II piętro).

5. Przy wyborze oferty ostatecznej Wynajmujący będzie kierował się:

· wysokością zaproponowanego przez oferentów czynszu,

· koncepcją aranżacji wnętrza uwzględniającą wydzielone strefy w projekcie zagospodarowania powierzchni,

· koncepcją działań w kawiarni obywatelskiej wspierających aktywność obywatelską
i integrację społeczną.

6. W konkursie mogą brać udział jedynie podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gastronomiczną na terenie Bydgoszczy min. 1 rok.

7. Konkurs może być zakończony bez wyboru oferty, z chwilą niespełnienia warunków.

 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA TUTAJ