logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo!

W dniach od 16 stycznia 2017 r. do 06 lutego 2017 r. będą prowadzone konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 dla Miasta Bydgoszczy.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Informujemy, iż konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Miasta Bydgoszczy (art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

Formularz konsultacji do pobrania TUTAJ.

Zarządzenie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.