logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo,

9 marca br. podczas II Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędą się wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1057/13 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, każda organizacja pozarządowa, działająca na terenie Bydgoszczy, może głosować na kandydatów do RDPP MB. Bardzo ważne jest, aby zarejestrować się przed Forum - rejestracja już od 9.30 przed salą sesyjną - aby otrzymać mandat do głosowania.

Żeby móc zagłosować w wyborach do RDPP MB prosimy o obecność przedstawiciela Państwa organizacji. Przedstawiciel powinien okazać 9 marca br. podczas rejestracji uczestników dokument potwierdzający prawo do reprezentowania danej organizacji (wydruk z KRS oraz jeżeli będzie to osoba, której dane nie widnieją na wydruku z KRS - upoważnienie do reprezentowania danej organizacji podpisane przez osoby upoważnione).

Po przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów podczas rejestracji zostanie przedstawicielowi danej organizacji wydany mandat uprawniający do głosowania w wyborach do RDPP MB.

Każdej organizacji pozarządowej posiadającej mandat i uczestniczącej w Forum przysługuje prawo oddania głosów na 1 karcie do głosowania. Osoba reprezentująca organizację pozarządową może oddać od 1 do 8 głosów zaznaczając X przy nazwisku zgłoszonego kandydata.

Prosimy organizacje pozarządowe o zgłaszanie osób, które będą reprezentować tego dnia organizację również drogą mailową na adres ngo@um.bydgoszcz.pl. Przesłanie imienia i nazwiska przedstawiciela, dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest upoważniona do reprezentowania danej organizacji ułatwi i przyspieszy rejestrację w dniu Forum. UWAGA! Nie będzie to jednak jednoznaczne z rejestracją, aby otrzymać mandat trzeba się zgłosić do organizatorów przed rozpoczęciem Forum, ale już bez wydruku z KRS tylko z oryginałem upoważnienia. 

Wzór upoważnienia do pobrania TUTAJ

Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/1057/13 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy do pobrania TUTAJ