logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 30 maja oraz 6 czerwca br. w godzinach 16:00 – 20:00

Spotkania mają na celu włączenie społeczności lokalnej w realizację LSR, uświadomienie o celach oraz zasadach działania LGD i wdrażania LSR, a także zachęcenie do składania projektów zgodnych z celami LSR. Podczas spotkań zostaną przedstawione m.in.:

·         założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dwie Rzeki”,

·         specyfika grupy docelowej,

·         procedura wyboru i realizacji projektów grantowych oraz projektów podmiotów innych niż LGD.

Ponadto przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy omówi możliwość aplikowania o fundusze europejskie w ramach RPO WK-P – oś 9 Solidarne społeczeństwo.

Obowiązują zapisy poprzez formularz aplikacyjny online: https://goo.gl/forms/gAJuhRLkpmp5JKzE3

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkań znajdują się na stronie: www.lgd.bydgoszcz.pl

W trakcie spotkań podniesiecie Państwo swoją wiedzę z zakresu działalności LGD, zwiększycie umiejętności przygotowywania wniosków aplikacyjnych, a także zaktywizujecie się do podejmowania przedsięwzięć w ramach LSR i zwiększycie liczbę inicjatyw oddolnych.

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.