logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Małe granty dla NGOW systemie WITKAC.PL jest możliwość składania ofert w trybie tzw. małego grantu, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dwóch naborach: 

1. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (priorytetowo będą traktowane zadania publiczne zawierające elementy promocji miejskich programów skierowanych do Seniorów).
Całkowita kwota dofinansowania w ramach małego grantu: 25 tys. zł

Więcej: TUTAJ 

2. „Grant na start” – w którym priorytetowo będą traktowane działania realizowane przez organizacje pozarządowe, które zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Całkowita kwota dofinansowania w ramach małego grantu: 15 tys. zł

Więcej: TUTAJ

UWAGA NABÓR TRWA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH!

Szczegóły:

Zarządzenie 500/2017

Zarządzenie 502/2017