logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nabór przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022.

W dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5,odbędą się wybory delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Bydgoszczy z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których, przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie z wykorzystaniem załączonego formularza.

Praca w Sejmiku ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do sekretariatu Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Gdańska 5 lub po zeskanowaniu- pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2018 r.  (liczy się data wpływu do Zespołu).

Po zweryfikowaniu dostarczonych zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i udostępniona na stronie https://www.bydgoszcz.pl/ngo/. Następnie podczas spotkania wyborczego w dniu 27 listopada 2018 r.  w głosowaniu tajnym zostanie  wyłonionych dwóch delegatów oraz dwóch stałych zastępców.

W zebraniu wyborczym uczestniczyć może jedna osoba reprezentująca daną organizację, która przedłoży pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

Informacje nt zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne na stronie: TUTAJ

Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 58 58 727.

Do pobrania:

Regulamin - TUTAJ

Formularz - TUTAJ