logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaczynamy prace nad „Programem współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na pierwsze spotkanie konsultacyjne.

Zapraszamy w środę 12 lipca, w dwóch dogodnych dla Państwa porach:

- od godz. 10.30 do ok. godz. 13.30

- od godz. 16.30 do ok. godz. 19.30

Sala nr 5, ul. Jezuicka 1, UMB

 

Państwa aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2018 będzie cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów, poprowadzi je dla nas Pan Marek Olechnowicz od ponad 20 lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia "Podaj Rękę", fundator Akademii Trzeciego Sektora, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, członek wielu RDPP,
w tym krajowej RDPP oraz innych ciał doradczych, konsultacyjnych i międzysektorowych. Zastanowimy się jak tytułowa „współpraca” powinna wyglądać, jakie powinny przyświecać jej cele, jakimi zasadami należy się kierować i jakie formy współpracy będą najwłaściwsze.

Serdecznie zapraszamy!