logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoś się do zespołu ds. przygotowania projektu Programu Współpracy z NGO w roku 2019Rozpoczęliśmy prace nad Programem Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Nad ostateczną formą Programu, będzie pracował powołany zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy zespół ds. przygotowania projektu Programu Współpracy.

Tym samym zapraszamy Państwa do zgłaszania się do prac w zespole.

Państwa udział będzie dla nas niezwykle ważny, by móc jak najlepiej wspólnie wypracować model współpracy Miasta Bydgoszczy z bydgoskimi organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 lipca na adres ngo@um.bydgoszcz.pl