logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo,

w środę 21-go grudnia br. o godzinie 10.00 w siedzibie Biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy, planowane jest spotkanie informacyjne na temat konkursu z poddziałania 9.1.1 – Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się do dnia 16 grudnia br. na adres mailowy: zit@um.bydgoszcz.pl, podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz kontakt telefoniczny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas spotkania będzie można również uzyskać informacje na temat konkursu z poddziałania 9.1.2 - Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Poniżej linki do stron z informacjami o konkursach i spotkaniu.

http://www.zit.btof.pl/127-spotkanie-informacyjne-dotyczace-projektow-w-zakresie-aktywnego-wlaczenia-spolecznego

 

http://www.zit.btof.pl/konkursy/poddzialanie-9-1-2

 

http://www.zit.btof.pl/konkursy/poddzialanie-9-1-1